Frederic Martí Guillamon

Ha faltat Frederic Martí Guillamon, actor de teatre, llibreter (llibreria Ausiàs March 1964-1979) i autor de dues obres imprescindibles per conéixer la València franquista. Gràcies per la teua lluita, company.