Guerra contra els llibres!

Destrucció d’obres, censura i confiscació de biblioteques privades, com la de Max Aub van ser freqüents després de la guerra. Les autoritats van fer desaparéixer els 50.000 exemplars de l’Hombre Acecha de Miguel Hernández, només van salvar-se 2.