La Guia de la València del primer franquisme 1939-1948 és un ambiciós projecte editorial de la UV i de la UPV que tracta de contestar a la pregunta de què va passar a la ciutat de València entre el final de la guerra el 1939 i la declaració de la fi de l’estat de guerra el 1948, un intent de superar el silenci derivat del Pacte de la Transició (no qüestionar l’essència del relat franquista), de la incomoditat que encara avui comporta parlar d’aquells anys i també de la dificultat d’accés a importants fonts documentals del període (materials desapareguts o dispersos). La guia havia de potenciar lògicament la funció de l’espai urbà i la geolocalització perquè l’espai no és mai sols un escenari. Ans al contrari, el seu ús esdevé un element força explicatiu de la conjuntura sociopolítica i de l’apropiació de l’espai urbà per part del Nuevo Orden establert. Comptat i debatut, hi havia la necessitat de disposar d’una web complementària l’objectiu de la qual fora facilitar l’accés a materials documentals i gràfics que no tenien cabuda en una guia que prioritzava lògicament el llenguatge gràfic (imatge, material de premsa i cartografia)  i que havia de tenir una dimensió raonable.

Aquesta web (accessible pel codi QR i feta possible per la implicació de la Diputació de València en el projecte),  s’estructura en els dotze ítems que articulen la guia. El lector podrà trobar en la web materials complementaris d’indubtable interès, que  enriqueixen notablement la quantitat i la qualitat de la informació disponible, recollida amb un esforç intens i continuat.

En la web es recuperen molts materials inèdits, es possibilita recuperar testimonis que acrediten la pervivència d’una memòria traumàtica transgeneracional i tenen el lloc que es mereixen les biografies (el who is who) i els llibres, els articles i els documents que per extensió no s’han pogut incloure en la guia. També el protagonisme que els vells i els nous actors van assolir en tots els àmbits públics i privats en aquell període blau que, amb més propietat, podrien qualificar de període negre.

En definitiva, guia i web conformen un únic i complementari corpus temàtic i la consulta d’aquesta darrera esdevé un capítol obligat per a totes aquelles persones interessades a recuperar una memòria col·lectiva que ens havia estat furtada.

Leer más Leer menos
La Guia de la València del primer franquisme 1939-1948 és un ambiciós projecte editorial de la UV i de la UPV que tracta de contestar a la pregunta de què va passar a la ciutat de València entre el final de la guerra el 1939 i la declaració de la fi de l’estat de guerra el 1948, un intent de superar el silenci derivat del Pacte de la Transició (no qüestionar l’essència del relat franquista), de la incomoditat que encara avui comporta parlar d’aquells anys i també de la dificultat d’accés a importants fonts documentals del període (materials desapareguts o dispersos). La guia havia de potenciar lògicament la funció de l’espai urbà i la geolocalització perquè l’espai no és mai sols un escenari. Ans al contrari, el seu ús esdevé un element força explicatiu de la conjuntura sociopolítica i de l’apropiació de l’espai urbà per part del Nuevo Orden establert. Comptat i debatut, hi havia la necessitat de disposar d’una web complementària l’objectiu de la qual fora facilitar l’accés a materials documentals i gràfics que no tenien cabuda en una guia que prioritzava lògicament el llenguatge gràfic (imatge, material de premsa i cartografia)  i que havia de tenir una dimensió raonable. Aquesta web (accessible pel codi QR i feta possible per la implicació de la Diputació de València en el projecte),  s’estructura en els dotze ítems que articulen la guia. El lector podrà trobar en la web materials complementaris d’indubtable interès, que  enriqueixen notablement la quantitat i la qualitat de la informació disponible, recollida amb un esforç intens i continuat. En la web es recuperen molts materials inèdits, es possibilita recuperar testimonis que acrediten la pervivència d’una memòria traumàtica transgeneracional i tenen el lloc que es mereixen les biografies (el who is who) i els llibres, els articles i els documents que per extensió no s’han pogut incloure en la guia. També el protagonisme que els vells i els nous actors van assolir en tots els àmbits públics i privats en aquell període blau que, amb més propietat, podrien qualificar de període negre. En definitiva, guia i web conformen un únic i complementari corpus temàtic i la consulta d’aquesta darrera esdevé un capítol obligat per a tots aquelles persones interessades a recuperar un memòria col·lectiva que ens havia estat furtada.
Guia de la València del primer franquisme (1939-1948)