Falles!

A octubre del 39 es va crear la Junta Central Fallera , institució franquista per controlar la festa. En 1945 s’instaura l’ofrena de flors, acte nacionalcatòlic d’unes festes abans més crítiques, laiques i populars. La Crida, la Secció Especial de falles o la falla municipal també tenen el seu origen als inicis de la dictadura.