No més franquistes protegits!

Coneguem els noms i cares de molts nazis del III Reich. Però que hi ha dels franquistes. Militars, falangistes, governadors, alcaldes i presidents de la Diputació amb noms i cognoms protegits per l’anonimat durant dècades.